Risk Analizi

 

Risk analizi

 Risk analizi, işletmelerin çalışma sırasında oluşması muhtemel kaza gibi durumların değerlendirilmesi, buna bağlı olarak tedbirlerin alınmasına yönelik bir seviye ölçme durumudur. Genelde tehlike grubu altında yer alan işletmelerin bu analizler dahilinde durumu gözden geçirilir ve devlet mevzuatında yer alan zorunlu kılınmış ‘iş güvenliği uzmanları’ bölgeye dahil edilir.

 Tehlike ve risk analizi kapsamında yapılacak çalışmalarda birçok durum niteliği gözden geçirilir. İşletmelerin çalışma alanında ki zorluklar, kullanılan ekipmanlar ve kaliteleri, personellerin alanında ki bilgi durumu, işletmede gerçekleşen hizmet grubunun riski gibi durumlara istinaden bir kesin tanı konulabilir. Bu gibi durumlarda ise eğer risk grubu yüksekse, hemen bölgeye iş güvenliği uzmanı ve hekimlerin yönlendirilmesi yapılmalıdır.

 Risk Analizi Metotları

 

Risk analizine bağlı olan metotları araştıran işyeri sahipleri, buna göre belgeler ve aynı zamanda ne tür bir prosedür altında tutulacağını merak etmektedir. Risk değerlendirme metodolojileri arasında yer alan analizler;

 

·         Başlangıç tehlike analizi

·         İş güvenliği analizi

·         Çeklist kullanılarak yapılan birincil risk analizleri

·         Risk değerlendirme ve karar matris metodolojisi

·         Güvenlik denetimi

·         Tehlike ve işletilebilme çalışmaları

·         Hata ağacı analizi

·         Olay ağacı analizi

·         Neden – sonuç ilişkisi

·         Olası hata türleri ve etki analizi

 Yapılmaktadır. Böylelikle risk analizi grubunda istenen verimli çalışmalar sağlanabilir ve işletmelerin ne kadar risk taşıdığı durumları gözden geçirilir. Bu sayede en ufak bir olumsuz etken yaşanmadan kesin sonuçlara varılır.