İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6331 Kanun Numarası ve 20.06.2012 tarihinden bu yana kabul altında tutulan bir çalışma güvenliği sistemidir. Ayrıca devlet tarafından zorunlu kılınmasından dolayı artık tüm işletmeler bu tip güvenlik önlemlerini almak zorundadır.

 ‘Madde 1: Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.’

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 1’de yer aldığı gibi, işletmelerin daha güvenli bir hale dönüştürülmesi ve sağlık güvenlik şartlarının iyileştirmeler dahilinde, personel kaybı veya can / mal sağlığı riskini korumak açısından bu çalışma prensibinin uygulanması şart koşulmaktadır. Bölgenin daha fazla iyileştirilmesi ve aynı zamanda risk gruplarının düşürülmesi ile orantılı bir şekilde ilerleyen bu durum, işletmelerinizi baştan yapılandırmanıza da fırsat tanımaktadır.

 Bu sayede en ufak bir risk durumu oluşmadan, işletmelerinize sunulacak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri sayesinde tüm meslek hastalıkları, işyeri kazalarına ilk tedavi durumları sağlanabilecek. Bunun yanı sıra var olan işletmede ki riskli bölgeleri keşfeden iş güvenliği uzmanları, bu alanların kapatılarak herhangi bir kazaya mahal vermesinin de önüne geçmektedir.

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile alakalı merak edilen tüm sorulara cevap bulmak açısından hemen ekibimiz ile iletişime geçmekten geri kalmayın.