İş Güvenliği Firmaları

 Kısa bir süre önce, dünya çapında birçok ülke iş kazalarını minimum düzeye indirebilmek için çok sayıda uygulamaya geçti. Ülkemiz de iş kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden birisi olarak bu konuda çalışmalar yürüttü. OSGB bünyesinde ortaya çıkmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da ülkemizde işçi ölümlerini ve iş kazalarını en aza indirmek amacı ile kararlaştırılmış ve İş Güvenliği Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir.

OSGB’ler, düzenli olarak bakanlık tarafından denetlenmekte olan kuruluşlardır. İş Sağlığı ve Güvenliği’nin sağlanmasına ilişkin her adım OSGB’lerin kontrolünde gerçekleştirilmekte, daha üst kalemler için görevlendirilmiş müfettişler tarafından denetlenmesi yapılmaktadır.

İşçilerin sağlığı ve oluşabilecek durumlarla ilgili tüm kontroller bu birimler tarafından yapılmaktadır. Çok basit bir şekilde özetlenecek olursa İş güvenliğinin sağlanması hususunda bu birimlerin asla yadsınamayacak bir yerleri olduğunun altını çizmek mümkün olacaktır.

OSGB kuruluşu olarak hizmet veren pek çok kuruluş olmakla beraber, işçilerin sağlığını korumak için yapılan periyodik kontroller OSGB’ler tarafından gerçekleştirilir.