OSGB - Ortak Sağlık Güvenlik Birimi nedir?

OSGB - Ortak Sağlık Güvenlik Birimi nedir?

 Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önüne geçilmesi için bütün işyerlerini kapsayacak şekilde 1 Ocak 2013 tarihinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. Her işletmenin bu kanun ile bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurması gerekli olmaktadır. 
İSG Kanunu uygulaması; Az tehlikeli Sınıfta 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri ile tehlikeli – çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 1 personel bile çalışsa sürekli İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri için OSGB firmaları (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ile anlaşması zorunluluğu başlamıştır.
Kamu Kurumları ve 50 kişinin altında personel sayısına sahip olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri de sürekli İSG Katip ataması gerekmeksizin, Çalışanlarına İSG eğitimleri, Acil durum tatbikatları, sağlık kontrolleri ile tüm İSG dokümantasyonlarını yaptırmakla sorumludurlar. 
Az tehlikeli Sınıfta faaliyet gösteren işletmeleri örneğin; ofis ortamında masabaşında çalışılan mali müşavirlik, avukatlık, gümrük gibi işler, parekende ve mağaza hizmetleri, lokanta, cafe hizmetleri vb. gibi iş sağlığı güvenliği risklerinin daha düşük olduğu sektörlerdir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin tüm işyerleri için yürütülebilmesi adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri kurulmuştur.